Øjenbehandling

Øjenbehandling med akupunktur for Grøn stær, AMD (øjenforkalkning),  og andre lidelser i øjnene.

Øjenbehandling med akupunktur og acunova er en rimelig ny og temmelig banebrydende metode til, at behandle øjensygdomme og mange andre sygdomme/lidelser.
Ved øjenbehandling sættes der typisk nåle i øjenbryn (ikke øjne), hænder, fødder og knæ.

Klienten behandles i de første 2 uger, 2 gange daglig – t5 dage om ugen – med ca. times pause imellem hver behandling. (Behandlinger foretages som udgangspunkt ikke i weekenderne).

Som opfølgning – og til bevaring af de opnåede gode resultater, bør klienten have 1 opfølgende behandling pr. måned, da man ellers risikerer forværring, og i værste fald skal starte behandlingen forfra.
Der bliver IKKE behandlet direkte i øjet.

Virker akupunktur på alle patienter?
Alle som behandles med akupunktur reagerer forskelligt. Hos nogle kan man opnå meget stor succes efter få behandlinger og hos andre kan det vare nogle uger eller måneder.
Omkring 10% af alle klienter er resistente overfor akupunkturbehandling og vil derfor ikke opnå nogen bedring.
Ved øjenbehandling med akupunktur vil man i langt de fleste tilfælde opnå resultater indenfor de første 2 uger, men i sjældnere tilfælde kan der være behov for længerevarende forløb.

Hvilke øjenlidelser kan behandles?

Mange såkaldte “uhelbredelige” øjenlidelser kan behandles med acunova og endda med overraskende gode resultater. Dog med undttagelse af skelen, grå stær og nærsynethed hos voksne.

At behandle en lidelse betyder ikke nødvendigvis at man kan helbrede den, men at man i det mindste kan bedre tilstanden betydeligt.

Hvis du har en øjenlidelse, så tøv ikke med at kontakte mig på telefon:
27 47 61 47 og hør nærmere om hvordan jeg kan hjælpe dig med dit syn.

HYPPIGT FOREKOMMENDE ØJENLIDELSER
Generelt kan stort set alle øjenlidelser behandles med øjenakupunktur.

De eneste lidelser man hidtil ikke har knækket koden til er skelen, nærsynethed hos voksne og grå stær.
Generelt er succesraten omkring 80%. Dvs. at omkring 80 % af patienterne opnår en forbedring.

Hos patienter hvor øjenlidelsen ikke direkte skyldes en funktionsforstyrrelse i øjet, men derimod en funktionsforstyrrelse i hjernen (blodansamling i hjernen, blodprop i hovedet, hjerneskade efter ulykker), er der også 80% chance for forbedring.

AMD Alderdomsbetinget Macula degeneration –  (øjenforkalkning) 
Denne øjenlidelse er den, der hyppigst behandles med øjenakupunktur.
AMD kan ikke helbredes fuldstændigt med øjenakupunktur, men man opnå en forbedring kan af sygdommen og stoppe videreudviklingen.
Efter at man har fået stillet diagnosen er det vigtigt, hurtigst muligt at påbegynde øjenakupunktur­behandlingerne. Akupunkturen virker også forebyggende på det ikke angrebne øje. Succes-rate 80 %.

Blodpropper i øjet 
Blødning på nethinden
Synsforstyrrelser pga. blodpropper i øjet og hjernen kan — med stor succes — behandles med øjenakupunktur.
Også følgerne af en såkaldt øjeninfarkt (område uden blodforsyning pga. en blodprop) kan forbedres.
Succesrate 80%.

Nærsynethed
Nærsynethed kan kun behandles hos børn og unge i op til en alder af 20 – 23 år,  da øjet her stadig er i vækst. Hos voksne kan nærsynethed endnu ikke behandles.
Succesrate 75 % (op til 20 år).

Langsynethed
Den aldersbetingede langsynethed rammer over 90 % af alle mennesker. Ved hjælp af øjen­akupunkturen kan man allerede efter få dobbeltbehandlinger (12-15) sænke dioptritallet, eller patienten kan endda helt give afkald på at bære briller.
Succesrate 75%

Diabetesbetingede øjenlidelser 
Man kan ikke helbrede diabetes 1 (sukkersyge) med øjenakupunktur, men man kan bedre følgeskaderne bl.a. i øjnene.
Blødninger vil først bedres efter flere behandlinger. Er skaderne i øjnene for fremskredne og alvorlige, er det usandsynligt, at man kan opnå noget med øjenakupunktur.
Insulinkrævende diabetikere skal være meget omhyggelige med at måle deres blodsukkerværdier mens de er i behandling, da øjenakupunkturen kan virke så drastisk ind på disse, at man behøver væsentligt mindre insulin.
Succesrate 80%

Grøn stær / Glaukom
Behandlingen af grøn stær med øjenakupunktur er meget succesfuld. Hvis patienterne reagerer godt på akupunkturen, kan trykket i øjet formindskes, og i mange tilfælde kan lidelsen helbredes fuldstændigt. Dette gælder også for patienter, der i forvejen er blevet opereret.
Succesrate 70 %.

Nethindelidelser
Nethindeløsning skal først behandles med laser hos en øjenlæge.
Øjenakupunkturen forhindrer yderligere nethindeløsning, og desuden viser det sig, at man kan reducere det ved laserbehandlingen opståede arvæv, og blødninger kan opsuges (genoptages i det omkringliggende væv).
Succesrate 80%.

Retinitis pigmentosa (kikkertsyn)
Denne arvelige sygdom regnes som værende uhelbredelig.
Erfaringer med øjenakupunktur viser dog, at man i høj grad kan opnå gode forbedringer.
Er sygdommen langsomt udviklende og regelmæssigt fremskridende, er chancerne for succes større end hvis sygdommen udvikler sig i spring.

I gennemsnit kan man generhverve 10-15% større synsevne. I enkelte tilfælde er det endda 50 grader.
Hos 60% af patienterne kan man forhindre en videreudvikling af sygdommen og bevare det bestående synsfelt.
Succesrate 80%

Øjentumor klienter
Hos tumor – patienter har man gode resultater med øjenakupunktur. Ved øjentumorklienter, der fx regelmæssigt må indtage binyrebarkhormoner, sættes nåle i supplerende punkter for at ophæve hormonets blokerende virkning af øjenakupunkturen.
Succesrate 80%

Øjenlidelser forårsaget af hjerneskader og bivirkninger efter medicin
Som regel er øjnene hos disse klienter stadig intakte. Men synet bliver hindret af uforklarlige forstyrrelser (irritations- og overledningsforstyrrelser).
Øjenakupunktur kan kanalisere disse forstyrrelser, og i mange tilfælde går det endog meget hurtigt. Ved blodansamlinger i hjernen bliver blodet opsuget, og endog ar i hjernen kan heles fuldstændigt.
Successrate 80%

Børnebehandlinger 
Ved behandling af børn bliver nålene sat i andre punkter end hos voksne.
Børn kan generelt behandles i alle aldre. Ved børn anvender man specielle nåle – kaldet børnenåle. Disse nåle er særlig korte og tynde og dermed kan behandlingerne gennemføres smertefrit.

Hvis du har en øjenlidelse, så tøv endelig ikke med at kontakte mig på
27 47 61 47, da jeg vil kunne tilrettelægge et behandlingsforløb for dig.

Links til Artikler, Nyheder og Videnskabelig forskning:

http://www.acuvisiontherapy.com
http://fremtidens-medicin.dk/4-forskning/
http://akupunkturavisen.dk/oejensygdomme/amd-oejenforkalkning/
http://akupunkturavisen.dk/oejensygdomme/forskning-i-amd/
http://akupunkturavisen.dk/oejensygdomme/groen-staer/